Complementos terminolóxicos galegos para Fantasdic

O aplicativo Fantasdic é un aplicativo de diccionario que permite buscar palabras dende moitas e diversas fontes. Destinado principalmente ao escritorio de GNOME, pero tamén pode traballar en outras plataformas, incluso en Windows. Fantasdic é software libre e programado na linguaxe de programación Ruby.

A principal vantaxa que presenta é o sistema de complementos, o que permite de forma sinxela extender o programa para que poida “consumir” datos dende as fontes que desexemos. O único necesario é programar o complemento axeitado.

Podedes obter a tradución ao galego dende: http://l10n.gnome.org/vertimus/fantasdic/master/po/gl

Aquí explicarei como instalar os dous complementos que programei para estender o aplicativo e así permitir que poida consumir datos dende http://open-tran.eu e máis do Corpus de Mancomun (www.mancomun.org).

Instalación de plugins

Iniciar unha vez o fantasdic para que cree o cartafol de configuración do usuario e pechalo. Copiar os seguintes ficheiros .rb no cartafol ~/.fantasdic/sources.

Fantasdic-0

Iniciar o Fantasdic.

Configuración da orixe

Ir ao menú Editar->Preferencias.

Fantasdic-1

Pulsar no botón Engadir no separador Dicionarios.

Fantasdic-2

Abrese un diálogo para meter unha orixe. Seleccionamos en orixe o “Corpus Mancomun” e inserimos un nome para poder diferencialo do resto (p.ex. “Manc. en->gl”),

Fantasdic-3

Vamos á lapela “Bases de datos”, e activamos a que queremos (seleccionamos unha e damoslle ao botón Baixar).

Fantasdic-4

Xa esta!

Consultas

Agora para facer consultas seleccionamos no despregábel da dereita a orixe que queiramos e inserimos o termo a buscar.

Fantasdic-5